Produktudvikling

Kompetent produktudvikling uden egentlige fysiske grænser

R&D's ingeniører besidder stor viden og bred erfaring i at realisere projekter fra idéfase til færdigt produkt. Det gælder uanset om produktet er enorme testrigge til vindmøllebranchen, batteridrevne aktuatorer til toiletsæder eller udstyr til intelligent gyllespredning.

Prototyper, enkelte emner eller serieproduktion
R&D arbejder bredt med produktudvikling i mange brancher som eksempelvis inden for vindenergi, jern- og maskinindustrien samt offshore. Vi er den sikre samarbejdspartner både når det gælder udvikling af prototyper eller et grundlag for serieproduktion. Vi samarbejder desuden ofte og gerne med kundens egen udviklingsafdeling samt eksterne rådgivere, som industrielle designere eller elektronikingeniører, som er en naturlig del af mange udviklingsforløb.

Stor tværfaglig synergi
Vores kunder anerkender R&D for ofte at yde en uundværlig indsats på baggrund af solide kompetencer, stor erfaring og tværfaglig synergi. R&D er desuden ofte samarbejdspartner for kunden, når de første prototyper skal fremstilles, monteres og testes.

Øger kvaliteten i udviklingsforløbet
Gennem alle projekter har medarbejderne fra R&D ikke alene fokus på det færdige produkts kvalitet, funktion, design og kostpris, men i lige så høj grad også på projektets budget og tidsplan. Vi har mange kompetente projektledere, som styrer udviklingsprojekterne med sikker hånd, så budget og leveringstid overholdes.