Product Development WInd

Innovative udviklingsprojekter til vindmølleindustrien


R&D samarbejder med nogle af de største virksomheder inden for vindindustrien og har mere end 300.000 timers erfaring med udvikling, design og konstruktion af løsninger til industrien. Vi kan både tage det fulde projektansvar for udviklingsprojektet og assistere kundens egen udviklingsafdeling med specialister inden for området. Vi er også den sikre samarbejdspartner, når det gælder udvikling af prototyper eller emner til serieproduktion.

Kvalitet gennem hele udviklingsforløbet
Gennem alle projekter har medarbejderne fra R&D fokus på produktets kvalitet, funktion, design og kostpris, men i lige så høj grad også på projektets budget og tidsplan. Vi har mange kompetente projektledere, som styrer udviklingsprojekterne med sikker hånd, så budget og leveringstider overholdes.

Vi tænker også livscyklus ind i produkterne, så der allerede fra starten er fokus på kosteffektivt fremstilling (DFM) ligesom der er taget højde for, hvordan komponenter håndteres og fragtes - helt fra produktionshallen til installation på site. Her kan medarbejderne i Produktudvikling - Vind få værdifuld sparring fra kollegerne i Tools & Structures.
Det giver vores kunder løsninger, hvor totaløkonomien også er tænkt ind i produktet.

Kundetilpassede løsninger
Alle løsninger er tilpasset kundens specifikke behov med mulighed for at bygge videre på eksisterende løsninger og genbruge komponenter/løsninger fra kundens eksisterende program. Med baggrund i erfaringer fra et bredt spektrum af projekter kan vores medarbejdere desuden udfordre eksisterende løsninger samt bidrage til nytænkning og optimering.
R&D's involvering varierer fra opgave til opgave afhængig af det konkrete projekt og kundens behov. I nogle tilfælde bidrager vi med konceptudvikling eller som kritisk sparringspartner på idéer. I andre tilfælde sammensætter i et projektteam og løser opgaven komplet.
Uanset omfanget af opgaven udvikles løsningerne altid i samarbejde med kunden.
Vores idéer - dine løsninger
R&D udvikler løsninger for kunder og til kunder, hvilket betyder, at løsninger udviklet til kunden også er kundens efterfølgende. Dermed får vores kunder rettigheder til frit at bruge de løsninger, som vi har udviklet.
Man er således ikke bundet til R&D af licenser eller lignende, men udelukkende af den gode service og de gode løsninger, som vores kunder har værdsat os for i mere end 10 år.

Eksempler på løsninger
Vi samarbejder med vores kunder om udvikling af løsninger, som kan sikre deres forretning i fremtiden. Derfor holder vi vores projekter fortrolige og viser ikke eksempler.
Vi har dog en forventning om, at vi med udgangspunkt i vores mere end 300.000 timers erfaring inden for vindmølleindustrien også kan medvirke til at øge værdien i dine projekter.

Kontakt R&D hvis du har opgaver inden for nedenstående områder, så kan vi drøfte, hvordan vi sammen styrker din forretning.

  • LC (Loads and Controls)
  • Strukturelt design (svejste, støbte, boltede konstruktioner)
  • Mekanisk design
  • Generator design
  • Converter design
  • Inverter design
  • PLC/IP
  • Hydrauliske systemer (pith og yaw)
  • Strukturelt komposit design