Service & Installation

Vedligeholdelse og installation med baggrund i unik indsigt


R&D tilbyder installation, service og indkøring på testsystemer og specialudstyr. Ydelserne er baseret på R&Ds indsigt i de solgte projekter, vores solide kompetencer samt, at det skal være enkelt for kunden.

Testsystemer, transport- og produktionsudstyr
Afdelingen benyttes bredt af alle R&Ds kundegrupper – herunder også til turn-key løsninger i ind- og udland. Medarbejderne i afdelingen løser typisk følgende opgaver:

  • Struktureret og planlagt service
  • Akutte servicebesøg
  • Installation af nye testsystemer og specialudstyr
  • Indkøring af nye testsystemer og specialudstyr
  • Sparringspartner ved ombygning og opdatering af eksisterende løsninger
  • Alignment af maskinudstyr
  • Reservedelssalg


Unik indsigt og solid kompetence
Kunderne nyder godt af, at de teknikere, som kommer hos dem, kan trække på hele R&Ds netværk af kompetente maskiningeniører, softwareprogrammører og projektledere. De kan dermed hurtigere og mere præcist finde den rette løsning på kundens problem. R&Ds medarbejdere kender oftest kundens installation til bunds, da de typisk har været med hele vejen fra idégenerering over udvikling og til implementering.

Special ydelser
Som en vigtig del af installation og indkøring af testsystemer og specialudstyr er også det rigtige udstyr. Derfor har R&D investeret i det bedste udsyr på markedet, når det gælder laser alignment teknologi fra Hamar Laser. Vores 3 og 5 aksede Stealth Series udstyr kan i princippet bruges i alle industrier, hvor der skal monteres, justeres og oplines eksempelvis elmotorer, pumper og koblinger.

Planlagt og struktureret service
R&D tilbyder også serviceaftaler på det installerede udstyr. Med en serviceaftale får kunden struktur på serviceringen af deres testsystemer eller specialudstyr. Det minimerer risikoen for, at udstyret bryder ned og samtidig kan servicebesøg planlægges i forhold til mere eller mindre naturlige stop. Kunden sparer dermed mulige udgifter ved nedbrud og øger samtidig driftssikkerheden og kvaliteten.

Kontakt serviceafdelingen

Serviceafdelingen kan kontaktes direkte ved problemer på installationen. Det gælder også ved software-problemer eller køb af reservedele. Afdelingen kontaktes på:

Mail: service@rdas.dk
Telefon: +45 28518950