Engineering & Automation

If it works, it's probably out of date


Den teknologiske udvikling accelerer udviklingen af nye løsninger, hvorfor produkter har en relativ kort livscyklus. Virksomheder, som ikke formår at være på forkant med udvikling af nye løsninger, risikerer at blive overhalet af mere innovative konkurrenter. I den sammenhæng gælder det om at reducere processen fra idé til løsning, da det vil forbedre din konkurrencekraft og time to market.

Fremtiden kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke
Udvikling af nye løsninger er ikke kun et spørgsmål om gode idéer og specialiserede kompetencer, men i mindst lige så høj grad om evne og erfaring til at kunne eksekvere resultatskabende projekter. Fremskridt kræver et strategisk overblik og en innovativ tankegang.

Sikr dine fremskridt med den rette viden og erfaring
R&D har specialiseret sig i at udvikle innovative og værdiskabende løsninger inden for følgende områder:

Produktudvikling
Produktionsudstyr
Automation


Vi har en stor udviklingskapacitet og evne til at innovere grundet vores krydsfelt af højt specialiserede ingeniører og brede brancheerfaring. Vores ingeniører favner fagdisciplinerne lige fra mekanik og produktudvikling til automation og elektrisk design, hvilket sikrer de rigtige kompetencer og den rette erfaring til at accelerere dit udviklingsprojekt.

Creating Value Through World-Class Engineering


R&D InScope
Få dit projekt godt fra start ved at definere projektets scope

R&D Possibilitree

Udforsk mulighederne med dit projekt

Value Engineering
Forøg værdien af dit produkt og minimer produktionsomkostningerne

Prototypes/Pilot run
Realiser dine ideer

Project Management
Sikr rettidig eksekvering af dit projekt

Engineering-package
Dine ideer og koncepter til en fast pris

Consultancy
Få adgang til specialiserede kompetencer