Ydelser

Bred ydelsespalet


R&D tilbyder en skarp ingeniørmæssig profil i kraft af vores stærke interne netværk af mere end 150 medarbejdere. Vores ingeniører har stor viden og bred erfaring inden for design, udvikling og projektledelse. Vores ydelser er opdelt i seks hovedområder, hvor vi naturligvis også samarbejder på tværs.

R&D er ISO 9001:2015 certificeret samt certificeret og prækvalificeret i Achilles JQS.

Investering i opstart
Når nye projekter startes op, investerer vi gerne ressourcer i at få fastlagt de præcise behov og mål for at sikre, at den færdige løsning lever op til kundens forventninger.
Her kommer vores medarbejderes erfaringer fra et bredt udsnit af brancher og virksomheder også til sin ret, da det giver gode muligheder for at inddrage erfaringer fra udvikling af andre løsninger.

Efterfølgende er vi oftest også tovholder på projektet og sikrer herigennem, at kundens forventninger indfries.

Målet er løsninger, som styrker kundens forretning.

Ydelser
Vores ydelser er opdelt i seks hovedområder. Vi samarbejder naturligvis også på tværs af områderne.