Værdifuldt udviklingssamarbejde omkring testudstyr til CeQur

R&D’s omfattende viden om udvikling og konstruktion af testudstyr har dannet grundlag for intensivt forprojekt og efterfølgende udvikling af nyt testudstyr til CeQur.

CeQur er startet af virksomheden Danfoss. De udvikler og producerer en simpel medikamentpumpe til insulin, der let kan integreres i hverdagen for type-2 diabetes patienter.

Kompetent samarbejdspartner
Udviklingssamarbejdet mellem CeQur og R&D startede tilbage i 2014. ”Her blev vi anbefalet til samarbejdet af AVK International, som efterfølgende skal producere en nøglekomponent til insulinpumpen for CeQur,” siger Busi¬ness Manager - Production Equipment Thomas Andersen fra R&D. ”Vi har tidlig¬ere arbejdet sammen med AVK Interna¬tional, og de kender vores kompetencer inden for gennemførelse af forprojekt, fastlæggelse af kravsspecifikation og udvikling af testudstyr – områder som netop var relevante i denne opgave.”

Valg af teknologi
”Et af formålene med forprojektet var at få valgt den rette teknologi til testudstyret. Her stod valget mellem to systemer,” fortæller Senior Specialist Erik Frisenvad fra CeQur. ”Vi har haft et meget langt udviklingsforløb sammen med R&D, hvor de har budt ind med mange kompetente forslag og nye idéer. Jeg må i den sammenhæng rose dem for at have arbejdet med stor tålmodighed, da vi har haft brug for at vende tingene adskillige gang.”

Højt teknologi- og videnindhold
CeQur står i dag med en mere gen¬nemtænkt og brugervenlig testløsning, hvilket Erik Frisenvad i høj grad vil kreditere R&D og den værdifulde ud¬viklingsproces, som de to parter har haft sammen. ”Vores ekspertise ligger inden for udvikling af insulinpumper, mens R&D har ekspertisen inden for udvikling af testudstyr. De to kompetenceområder er her gået op i en højere enhed, og det nye testudstyr rummer både mere teknologi og viden end det tidligere. Vi forventer, det bliver meget værdifuldt i vores videre udviklingsarbejde.”

I trygge hænder

CeQur har gennem hele udviklings¬forløbet oplevet, at projektet var i trygge hænder hos R&D. “Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Kristian Rand, som både har fungeret som projektleder og konstruktør,” siger Erik Frisenvad. “Det har været godt at vide, at projektet havde topprioritet hos en kompetent leverandør. Vi har gennem ugentlige samtaler med Kristian haft en god føling med udviklingen af projektet og fået løst forskellige uklarheder.”

Prototype og funktionstest
Senest har R&D præsenteret CeQur for prototypen på den del af det nye testudstyr, som R&D har arbejdet med. Når prototypen er godkendt, sendes den til CeQur i Sønderborg, som installerer software og kører funktionstest. Herefter er den klar til at indgå som en del af den fulde løsning. Hele systemet gennemgår efterfølgende en endelig afprøvning, og er efter eventuelle justeringer klar til produktion.