R&D satser på Tjekkiet

Mangel på danske ingeniører har medvirket til, at R&D åbner kontor i Tjekkiet for at sikre sig kvalificerede ingeniører til den hastigt voksende virksomhed fra Hinnerup.


Ingeniørvirksomheden R&D har svært ved at finde tilstrækkeligt med kompetente ingeniører i Danmark, hvilket er årsagen til, at de søger kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Den nye afdeling i Tjekkiet skal understøtte virksomhedens forretningsområder, således de også fremadrettet kan tilbyde kunderne de rette ressourcer. Afdelingen betegnes som et smart-office med fokus på fleksibilitet, hvor ingeniørerne fra Tjekkiet skal supplere virksomhedens danske afdelinger for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra kunderne.

Den rigtige løsning
Det har været et vigtigt element for R&D at finde frem til det rigtige set-up. ”Da vi begyndte at rette blikket mod udlandet, var det vigtigt for os at finde ingeniører, som matcher det danske niveau,” siger Thomas Langvad Jensen, ansvarlig for R&D’s afdeling i Tjekkiet.
R&D valgte at åbne kontor i Tjekkiet, da ingeniørerne har et højt fagligt niveau og kompetencer, som matcher de efterspurgte områder. ”Vi er imponeret over deres professionelle færdigheder, og derfor er det den rigtige løsning på det stigende problem,” siger Thomas Langvad Jensen.

Mangel på erfarne ingeniører
Ifølge ingeniørforeningen er manglen på ingeniører et generelt problem i Danmark, da efterspørgslen fra danske virksomheder overstiger udbuddet af ingeniører. Dette problem oplever R&D også som følge af den store efterspørgsel på deres ydelser, og derfor har behov for at rekruttere flere ingeniører. ”Vi kan også mærke manglen på erfarne ingeniører, og har derfor været nødt til at finde en løsning, så vi også fremadrettet kan tilbyde vores kunder de rette ressourcer,” siger Thomas Langvad Jensen.
Værdi i udenlandsk arbejdskraft
R&D ser en stor værdi i den nye afdeling, da det vil give en væsentlig større berøringsflade på det tjekkiske marked. Tilstedeværelsen skal medvirke til et øget kendskab til markedet og potentielt nye kunder. Afdelingen skal ikke kun understøtte de danske aktiviteter, men i lige så høj grad være en medvirkende faktor til vækst i udlandet.
”Målet med en udenlandsk afdeling er ikke kun at imødekomme manglen på ressourcer, men også at åbne op for et nyt marked. De ansatte fra Tjekkiet kan assistere i forhold til den strategiske forretningsudvikling og pleje af potentielle kunder i området, da vi kan drage nytte af deres kendskab til kulturen, værdierne og normerne,” siger Thomas Langvad Jensen.

Intern vidensdeling
Ingeniørvirksomheden har fokus på både faglige og sociale tiltag, da det er vigtige elementer i virksomhedskulturen. ”Vi vil gerne have engagerede medarbejdere, da de bidrager til en stærk kultur, som i sidste ende styrker arbejdsmiljøet og vores interne vidensdeling. Den kultur vil vi også gerne have integreret i den nye afdeling, og derfor afholdes først del af introforløbet i Danmark, hvor de bliver introduceret for virksomhedens medarbejdere,” siger Thomas Langvad Jensen.

Ejerstruktur:
Selskabet er stiftet i samarbejde mellem R&D Holding A/S og Christian Juhl, ejer af ESI s.r.o, Engineering Services.