International anerkendelse af R&D's Rain Erosion Tester

R&D’s Rain Erosion Tester er internationalt anerkendt og anvendes af flere af verdens førende virksomheder inden for vindmølleindustrien. Testsystemet forlænger levetiden for vindmøllevinger ved at teste erosion på forkanten af vingerne.


Igennem de seneste par år har R&D fokuseret på udviklingen af en Rain Erosion Tester, som støtter vindmølleindustrien i at forlænge levetiden for vindmøllevinger. Resultatet er et testsystem med kalibreringsprocedurer og en beviselig høj grad af repeterbarhed, som er internationalt anerkendt og anvendes af nogle af verdens førende virksomheder inden for vindmølleindustrien.

Realistisk simulering giver optimale muligheder for test af vindmøllevinger
R&D’s erfaring og kompetencer inden for testsystemer var en afgørende faktor i udviklingen af Rain Erosion Testeren. Testsystemet er designet til, på realistisk vis, at simulere effekterne af regn-erosion, som vindmøllevinger udsættes for i virkeligheden. ”Det har været yderst gavnligt for udfaldet at have alle kompetencerne internt. Det tætte samspil mellem mekanik, software, automation og el sikrer en bedre systemforståelse samt et bredere perspektiv på udviklingsprocessen,” siger Mads Erik Mathiesen, Key Account Manager fra R&D.
Internationalt anerkendt
R&D’s Rain Erosion Tester har opnået international anerkendelse for produktets driftssikkerhed og dokumenterede repeterbarhed. ”På nuværende tidspunkt anvendes testsystemet af fire virksomheder på verdensplan - heriblandt LM Wind Power, ORE Catapult samt to førende virksomheder inden for vindmølleindustrien,” siger Mads Erik Mathiesen og fortsætter: ”Den dokumenterede repeterbarhed og driftssikkerhed var af afgørende betydning for deres beslutning om at købe vores Rain Erosion Tester.”

Stigende fokus
Grundet Rain Erosion Testerens succes har R&D udbygget sine ressourcer og kompetencer for at sikre et konkurrencedygtigt produkt. ”Vi ønsker at forøge værdien for kunden og tilbyde vindmølleindustrien den mest driftsikre testmetode. Derfor har vi investeret betydelige ressourcer i videreudviklingen af testsystemet. Takket være den interne udvidelse samt tilbagemeldingerne fra vores kunder har vi kvalifikationerne til at undersøge, hvordan vi forbedrer systemet,” siger Mads Erik Mathiesen.

Rain Erosion Tester til flyindustrien
”Vi er ved at undersøge behovet for beskyttende belægninger til flyindustrien.” siger Mads Erik Mathiesen. Tidligere på året leverede R&D en testbænk til test af flymotorer til Rolls-Royce. ”Den viden og de erfaringer, vi gjorde os i forbindelse med Rolls-Royce-projektet, kan vise sig at være yderst værdifulde for Rain Erosion Testerens succes i flyindustrien,” siger Mads Erik Mathiesen.