Hvordan sikrer du, at dine projekter leverer den forventede forretningsværdi?

Rettidig eksekvering af virksomhedens udviklingsprojekter kan forbedre konkurrencekraften og time to market for mange virksomheder. Ingeniørvirksomheden R&D har succes med at omsætte kundernes strategi til realisérbare og værdiskabende initiativer gennem fokusering på værdiopfattelse af virksomhedens produkter og ydelser.


En klar strategisk retning for udviklingsprojekter er afgørende for at produkterne bliver resultatskabende. Ofte igangsættes udviklingsprojekter inden kravspecifikationen er afstemt med strategien, hvorfor projekterne ikke skaber den ønskede værdi eller det rette produkt. Ingeniørvirksomheden R&D har specialiseret sig i at skabe værdi for kunden gennem udvikling af individualiserede og innovative produkter og services for en bred portefølje af virksomheder.

Kundeperspektiv
R&D har differentierende kunder i forskellige brancher med individuelle behov, hvorfor de altid tager udgangspunkt i den enkelte kunde, og vurderer, hvordan de bedst muligt skaber værdi. For at kunne levere en øget værdi, er det en forudsætning, at forstå kundens behov. ”Umiddelbart kan det virke banalt, men vi flytter vores perspektiv og anskuer projektet fra kundens vinkel, men med ny viden og nye vinkler i forhold til de interne ressourcer. Ved at tilpasse interne processer mod kundens behov, er vi i stand til at levere en øget værdi til kunden,” siger Axel Manøe Jepsen, administrerende direktør i R&D.

Strategisk tankegang skaber overblik
Det er en forudsætning at have en gennemtænkt strategisk retning for at kunne eksekvere resultatskabende projekter. I R&D er denne tankegang eksplicit, da det strategiske overblik skaber retningen for projektet og dermed grundlaget for succes: ”Vi har ikke kun fokus på mållinjen, men også hvordan vi når dertil. En fastlagt kurs sikrer, at vi træffer de rigtige beslutninger, og kan eksekvere projektet rettidigt, hvilket skaber værdifulde resultater for kunden i form af hurtigere lancering af nye produkter,” siger Axel Manøe Jepsen.
Specialister sikrer meromsætning
Ingeniørvirksomhedens brede vifte af specialiserede kompetencer sikrer kunden de rette ressourcer og den rette viden til at realisere projekterne. ”Vi har specialister inden for projektledelse, hydraulik, mekanik, stærkstrøm, software, automation, el, struktur og fundamenter, hvilket gør det muligt at tilføre den rette viden. Det er en simpel måde at forøge ens udviklingsstyrke, da vi kan supplere kundens fagspecifikke medarbejdere med specialister, som kan bidrage med en anden vinkel,” siger Axel Manøe Jepsen og fortsætter: ”Grundet vores brede vifte af specialister er vi i stand til at omsætte kundernes strategi til konkrete initiativer, hvilket resulterer i hurtigere omsætning og en marginal meromkostning”.

Innovation skaber konkurrencefordele
Innovation er afgørende i bestræbelserne på at fremtidssikre virksomheden. Succesfulde virksomheder formår kontinuerligt at forandre sig og være innovative på deres forretningsmodeller. De som ikke formår at være på forkant med udviklingen af nye løsninger, risikerer at blive overhalet af andre, mere innovative konkurrenter. ”Mange virksomheder er i stand til at skabe viden, men formår ikke rettidigt at omsætte den til konkrete løsninger. I den forbindelse kan eksterne ressourcer være med til at effektivisere processen, så virksomheden fastholder sin position i markedet. Det handler om at have en innovativ tilgang til projekterne, så ideer hurtigt omsættes til praksis. Innovation er en forretningsdisciplin, som gør det muligt at differentiere sig og skabe en stærkere platform på markedet,” udtaler Axel Manøe Jepsen.