Øget specialisering skaber rekordår hos R&D

Ingeniørvirksomheden R&D kommer ud med et rekordresultat for det seneste regnskabsår. Ambitionen for fremtiden er en fordobling af bundlinjen til 48 mio. kr. over de kommende tre år. Det skal ske gennem en fortsat specialisering i specifikt udpegede nicher samt øget internationalisering.

Den Aarhus-baserede ingeniørvirksomhed R&D kommer ud af regnskabsåret 2015/2016 med et rekordresultat målt på både bruttofortjeneste og årets resultat. Bruttofortjenesten er således vokset fra 51,4 mio. kr. til 96,4 mio. kr. og årets resultat fra 6,8 mio. kr. til 23,5 mio. kr.

For de to ejere af R&D, Morten Storm Pedersen og Carsten Vejby Møller, er dette års rekordresultat kun et skridt på vejen mod nye målsætninger. Ambitionen er en fordobling af årets resultat over de næste tre år til 48 mio. kr.

Stor omsætning er ikke et mål i sig selv
Mange vil formentlig vælge at sætte målene for den fremtidige vækst både i stigende bruttofortjeneste og bundlinje. Det ligger dog solidt i kulturen hos R&D, at målene for den fremtidige vækst primært er funderet i årets resultat. ”For os er det ikke afgørende med en kraftig vækst i bruttofortjenesten. Det vigtigste er, at vi har en solid og sund forretning, og løser nogle opgaver, som skaber værdi både for kunderne, vores medarbejdere og R&D” siger Morten Storm Pedersen. ”Derfor sætter vi målet i årets resultat velvidende, at bruttofortjenesten oftest vil følge med op.”
I princippet kan en virksomhed skabe kraftig vækst i omsætning og bruttofortjeneste ved at sige ja til opgaver til meget lave priser. R&D ønsker at gå en anden vej ved at tage et større ansvar for de enkelte projekter og dermed skabe mere værdi for kunden. Her er der fokus på at levere en samlet konkurrencedygtig løsning, som R&D er gode til og anerkendte for.

Vi skal øge specialiseringen

Den fortsatte udvikling af R&D skal primært ske gennem en fokuseret specialisering i specifikke nicher. R&D er således en af verdens førende leverandører af testbænke til vindmølleindustrien, og arbejder netop nu med at udvikle og bygge en af verdens største testbænke til LORC på Lindø. ”Vi har gennem årene udviklet os til at have en stor dybde i kompetencerne inden for testbænke til vindmølleindustrien, så vi i dag kan tage det fulde systemansvar for et projekt. Den viden har vi overført til flyindustrien, hvor vi eksempelvis arbejder for en stor international og meget anerkendt virksomhed med samme niche fokus,” siger Morten Storm Pedersen og fortsætter:


”Den specialisering skal vi fortsætte, og vi står overfor flere vigtige valg for netop at blive mere fokuserede. Det gælder eksempelvis inden for Tools & Structures, som er et af vores andre ydelsesområder. Her skal vi nu også til at fokusere vores kompetencer yderligere, så vi kan skabe endnu højere værdi for vores kunder ved at tage et større ansvar for alle dele af deres projekter.”

Opdeling af virksomheden
Som et led i den fortsatte fokusering og specialisering har R&D delt virksomheden op i tre selskaber (R&D Engineering A/S, R&D Tools & Structures A/S og R&D Test Systems A/S) med hver deres ydelsesområde. ”Vi er vokset fra at være en traditionel ingeniørforretning til i dag i højere grad at sælge systemløsninger inden for tre forskellige forretningsområder,” siger Morten Storm Pedersen. ”Ved at dele virksomheden op giver det os endnu bedre muligheder for at fortsætte specialiseringen, så vi besidder meget dybe kompetencer, men naturligvis også fortsat kan samarbejde på tværs.”

Øget internationalisering
De to ejere af R&D ser også mod udlandet, hvor der findes rigtig mange interessante kundeemner. Det handler i første omgang om Tyskland, hvor de er langt fremme i planlægningen omkring en ny afdeling. ”Når vi ser mod udlandet, er vi også meget målrettede og fokuserede på, hvor vi kan gøre en forskel,” siger Morten Storm Pedersen. ”Derfor går vi ikke med spredehagl til markedet, men har udvalgt specifikke områder, vi vil arbejde med i første omgang, og så vokse der ud fra.”

Kursen er sat
For R&D er kursen dermed sat for fremtidens vækst, og i den sammenhæng er man også meget opmærksomme på at holde fast i den kultur og de værdier, som er hele grundlaget for R&D. ”Her er det yderst værdifuldt, at vi har de rigtige nøglemedarbejdere, som netop også er kulturbærere i forhold til deres medarbejdere. Hertil kommer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af de interne processer og systemer, så de også er gearet til vækst,” siger Morten Storm Pedersen. ”Vores medarbejderstab er vokset fra 75 til 120 over det sidste år, og vi fortsætter med at være på udkig efter de dygtigste i branchen. Så alt i alt har vi store forventninger til fremtiden.”