Software

Softwareudvikling i et bredt perspektiv


Hos R&D har vi erfaring med, at helstøbte løsninger til komplekse systemer kun kan opnås ved tæt interdisciplinært samarbejde. Derfor har vi stort fokus på tværfaglig kommunikation og projektledelse i alle opgaver.

Vores ingeniører har skarpt fokus på alle faser af opgaven. Dette gælder uanset om opgaven er begrænset til et enkelt niveau, en enkelt projektfase eller er et samlet projekt fra idé til produktion. Dette sikrer udvikling i et bredt perspektiv.

Vi leverer løsninger med høj brugervenlighed og udvikler altid vores brugerflader med slutbrugerens oplevelse for øje. Derigennem opnås nem integration og løsninger, som kræver et minimum af oplæring.


For os er kvalitetssikring en naturlig del af udviklingsarbejdet. Kvaliteten sikres gennem grundige specifikationer og testplanlægning, hvilket er en opgave vores QA ingeniører gerne tager ansvar for.

Vores medarbejdere besidder kompetencer til at deltage i eller drive komplekse udviklingsprojekter indenfor:
  • Brugerflader
  • Maskinstyringer
  • Systemspecifikation
  • Indlejrede løsninger
  • Udvikling af drivere
  • Kundespecifikke software-opgaver
  • Kvalitetssikring


”I dette projekt har vi draget nytte af R&D’s stærke softwarekompetencer. Vi har ikke selv de påkrævede kompetencer internt og valgte at samarbejde med R&D på baggrund af deres kompetencer og erfaring samt en god balance mellem pris og kvalitet”

Christian Ibsen, Udviklingsingeniør, VIKING