Projektledelse

Styr på tidsplan og minimering af risici


R&D har solid erfaring med projektledelse, og vi tilbyder at tage det totale ansvar for projektledelsen i ethvert udviklingsforløb. Det giver kunden gode muligheder for at fokusere fuldt ud på egne kerneydelser.

Mange kunder har netop vist os den tillid at overlade det fulde ansvar til os - et ansvar vi gerne påtager os og har kompetencerne til at løfte.


Inden opstarten af et større udviklingsprojekt udarbejder vi som udgangspunkt et forprojekt. Her bliver relevante usikkerheder undersøgt og afdækket med udgangspunkt i kundens krav og ønsker. Det sker også med henblik på den senere dokumentation. Derved minimeres risici både af økonomisk og teknisk art.

Lav risiko giver samlet set lavere omkostninger, kortere udviklingstid og ikke mindst højere kvalitet og øger dermed kundens værdi af samarbejdet med R&D.

”Med Senior Project Manager Henrik Karm fra R&D har vi fået en yderst kompetent projektleder, som er lynhurtig til at sætte sig ind i opgaverne og få sig gravet ned i de enkelte problematikker”

Jakob L. Kær, Projektchef, Gram Equipment