Ole Grünfeld

Der er ikke mange danske industrivirksomheder, som maskiningeniør Ole Grünfeld ikke kender til. Han har gennem de sidste 40 år arbejdet med projektsalg og i de sidste godt fem år hos R&D.

Ole er ekspert i at finde frem til relevante kundeemner samt at få identificeret, hvem det vil være fornuftigt at tage kontakt til i en virksomhed. ”Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at finde frem til den rette person og efterfølgende at få fat i vedkommende,” siger Ole. ”Men jeg giver aldrig op, og det lykkedes derfor altid at få fat i den rette person. Efterfølgende investerer jeg også tid i at få opbygget en god relation.”

Det bekræftes af Business Manager Thomas Andersen, som arbejder tæt sammen med Ole. ”Ole har et fantastisk gå-på-mod og får faktisk altid kontakt til dem, han gerne vil. Samtidig er han en rigtig god sparringspartner for mig i det daglige, hvilket jeg har stor glæde af.”

Smiler i telefonen
Ole føler sig meget respekteret, selvom han ringer uopfordret til en ny virksomhed. De kan mærke han smiler i telefonen og har erfaring at byde ind med. ”Jeg forsøger altid hurtigt at få præsenteret R&D for derefter at gå mere direkte ind i den konkrete virksomheds behov. Med min baggrund kan jeg snakke med om det meste. Mange kan rigtig godt lide den størrelse, vi har hos R&D, da vi både er meget fleksible og har en solid base af kompetencer,” fortæller Ole.

Motiveret af udfordringer
De daglige udfordringer er Ole’s store motivation. ”Jeg gik egentligt på pension, da jeg blev 65 år, men blev hurtigt fristet af at komme i arbejde igen. Da R&D tilbød mig at komme tilbage i en tre dages arbejdsuge, valgte jeg at slå til.
Jeg sætter stor pris på det daglige arbejde, og det gælder både research omkring nye emner, bookning af møder og deltagelse i de indledende møder hos kunderne,” siger Ole.

Holder gryden i kog
Ole arbejder tæt sammen med flere af R&D’s Business Managers, og han assisterer dem i det daglige salgsarbejde. Det gælder både når der sælges konsulenter til enkeltstående opgaver hos kunderne, og når der er tale om større systemleverancer. ”Kunderne skal altid vide, hvad det er, vi kan byde ind med, og vi skal være synlige netop, når de har brug for os,” siger Ole. ”Derfor sørger jeg også for at vedligeholde kontakten med mange af de kunder, som vi måske ikke taler med dagligt, så de altid har R&D og vores kompetencer in mente.”

Stærkt fællesskab
Ole er rigtigt godt tilpas med at være en del af fællesskabet hos R&D. ”Vi har en stærk kultur med fokus på både faglighed, teamwork og et godt socialt fællesskab. Det kommer også til udtryk i det daglige, hvor vi er mange, der sidder i et åbent kontorfællesskab. Der er en rigtig god dynamik og meget ping-pong. Alle er aktive, og byder ind med deres kompetencer og erfaringer. Jeg modtager ofte værdifulde input til mit arbejde, hvilket er en stor hjælp. Jeg er klar til at fortsætte arbejdet hos R&D i mange år endnu,” slutter Ole med et smil.