Værdifuldt samarbejde mellem System Frugt og R&D

R&D har budt ind med stor teknisk indsigt, kritiske spørgsmål og et nyt perspektiv i forprojekt og udarbejdelse af kravspecifikation for System Frugt.


System Frugt stod i efteråret 2016, og manglede ressourcer til et større forprojekt og udarbejdelse af en kravspecifikation i forbindelse med optimering, udvikling og indkøb af produktionsanlæg til håndtering og pakning af tørret frugt, kerner og nødder. ”Jeg kunne se flere fordele i at få en fleksibel konsulent ind, som kunne fungere som både projektleder og min højre hånd i dette projekt,” fortæller Projektchef Katrine Matzen fra System Frugt. ”Valget faldt i første omgang på R&D, fordi jeg kender Key Account Manager Daniel Schou Jensen fra tidligere, og derfor tog jeg en nærmere snak med ham.”

”Fra dag ét har jeg haft en rigtig god mavefornemmelse omkring samarbejdet, hvilket har været altafgørende for, at jeg med stor tillid har kunnet overlade store dele af ansvaret til Kasper”

Projektchef Katrine Matzen, System Frugt
Optimering af produktionsprocessen
I dag foregår store dele af håndteringen af de tørrede frugt, kerner og nødder manuelt, og System Frugt ønskede en nærmere vurdering af, hvorledes processen kunne automatiseres og effektiviseres. R&D har mange års erfaring på dette område, hvilket også var en væsentlig forudsætning for, at de blev valgt til opgaven. I første omgang blev der udarbejdet en business case efterfulgt af et forprojekt og godkendt URS (User Requirement Specification). Herefter gik arbejdet med at finde relevante underleverandører i gang, og der blev indhentet tilbud.

Stor dybde og god kritisk holdning
Projektingeniør Kasper Rosendal Nielsen fra R&D har i hele processen været tovholder og katalysator på processen. Han har bl.a. haft en tæt dialog med medarbejderne i produktionen hos System Frugt for at få et godt indtryk af, hvad der fungerer i dag, og hvad der ikke gør. ”Kasper har en yderst kompetent måde at drive projekter på, som falder rigtig godt i tråd med vores arbejdsmetoder,” siger Katrine. ”Han arbejder med stor teknisk indsigt, har de kritiske briller på og stiller de gode spørgsmål.”

Ingen gylden løsning
”Der findes ingen gyldne løsninger på dette område og en del af opgaven ligger også i at finde frem til om den teknologi, som kan løfte vores håndteringsproces, reelt findes i dag. Her har Kasper også været en vigtig ressource i arbejdet med at få lavet en total vurdering, analyse og efterfølgende anbefaling af det fortsatte forløb.”
Nyt perspektiv
Det har også været vigtig for hele processen, at Kasper er kommet med anderledes perspektiv, og ikke har ladet sig bremse af dagligdagen og den måde, de plejer at gøre tingene på hos System Frugt. Han har budt ind med en meget teknisk vinkel, hvilket også har givet kunden et nyt perspektiv på tingene.

God mavefornemmelse fra dag ét
Katrine har gennem hele forløbet haft stor tillid til Kasper som sin ”højre hånd”. ”Fra dag ét har jeg haft en rigtig god mavefornemmelse omkring samarbejdet, hvilket har været altafgørende for, at jeg med stor tillid har kunnet overlade store dele af ansvaret til Kasper,” siger Katrine. ”Samtidig er han faldet rigtig godt til socialt, hvilket også har stor betydning for et positivt samarbejde, når vi henter eksterne konsulenter ind.”